Več nasvetov

V kolikor potrebujete več nasvetov, si več preberite v dveh mojih knigah in kartah. Knjigi in karte lahko tudi kupite preko spletne strani na naslovu:

https://www.otroskosrcejezaklad.com/438740352

Če imamo starši pri vzgoji otrok pravilen pristop, nas vzgoja otrok lahko osrečuje. Pri tem pa so nam včasih dobrodošle usmeritve. Ker želim, da bi bili starši in otroci ob odraščanju srečni, vam poskušam pomagati s spoznanji, ki sem jih nabrala ob skoraj štiridesetletnem delu v vzgoji. Vzgajala sem hčerko. Sodelovala sem pri vzgoji nečakov, otrok v vrtcu, varovancev v zasebnem varstvu. Še vedno sodelujem z vami starši, ki vam svetujem osebno ali preko interneta, s pomočjo člankov v časopisih ter s pomočjo obeh mojih knjig. Še vedno sodelujem pri vzgoji dveh vnukinj.

Pri vzgoji se mi zdi pomembno, da starši dosežemo to, kar vam sporočam z naslednjo mislijo:

Kadar starši dajemo otroku ljubezen, razumevanje, podporo in pozornost, takrat se poglablja povezanost z nami. Tudi, ko odraste, se bo rad vračal k osnovni družini.

Če ga vzgajamo s pohvalo in vzpodbudo, iskanjem dobrega v njem ter ga navajamo k samostojnosti, mu na ta način privzgojimo dobro samopodobo. Tako mu podarimo krila, da lahko poleti v svet.

S postavljanjem meja pa ga učimo, kaj je dobro in prav in kaj ne, tako dobi občutek varnosti in je sposoben pravilnih odločitev v življenju.

 Način vzgoje, ki vam ga predstavljam sem poimenovala "Vzpodbudna vzgoja"

Članki, ki so objavljeni na teh straneh so moji avtorski članki, kadar pa objavljam članke drugih avtorjev je to vedno zapisano.

(avtor Zinka Ručigaj).