Klepeti staršev oktober

Klepeti staršev so odpovedani.

Če potrebujete nasvet mi lahko pišete po e-pošti:

svetovanje.vzgoja@gmail.com

Lahko pa sta vam v pomoč obe moji knjigi, ki ju lahko naročite preko zgornjega e-naslova ali na spdnji povezavi.

https://www.otroskosrcejezaklad.com/438740352

Prijava otrok za animacijo, potrebna je tudi prijava staršev zaradi števila prisotnih.

KLEPETI STARŠEV O VZGOJI OTROK v šol.letu 2020/2021

 

 Klepeti staršev potekajo pod okriljem Zavoda za šport Jesenice, Mladinskega centra Jesenice že od leta 2011. Klepete vodi Zinka Ručigaj. Srečanja so namenjena vzgoji otrok.

Način vzgoje je pomemben za odnos, ki ga ustvarimo z otrokom. Vzgoja, s katero se boste seznanili na Klepetih je vzpodbudna vzgoja otrok. Pri vzgoji otrok imamo več načinov. To pomeni, da lahko uporabimo različne pristope pri vzgoji.

Lahko smo do otrok zahtevni, strogi in uporabljamo prepovedi, omejitve, kritiziranje, obsodbe, ustrahovanje, žaljenje in kazen.

Otroke lahko vzgajamo na popustljiv način. Takrat se otroci sami odločajo kaj želijo. Ni pravil in smernic.

Pri vzpodbudni vzgoji z vzpodbudo pomagamo k napredku, dejavnosti in samostojnosti. Vzgoja sloni na ljubezni, pohvali, vzpodbudi, zaupanju, iskanju dobrega v otroku in postavljanju meja.

Predstavljena bo vzpodbudna vzgoja.

Več o načinih vzgoje in posledicah teh načinov na spletni strani: https://www.otroskosrcejezaklad.com/

Z obiskom srečanj preko celega šolskega leta boste lahko v vzgojo postopoma vnesli spremembe na celotnem področju vzgoje. Zato priporočam obisk vseh srečanj. Lahko pa se nam pridružite le takrat, ko bo tema za vas zanimiva. Na Klepetih lahko svoja aktualna vprašanja zastavite Zinki Ručigaj, ki ima s področja vzgoje predšolskih otrok dolgoletne izkušnje. Skozi praktične primere, kako lahko medsebojno vplivajo dejanja staršev na obnašanje in na odzive vašega otroka boste spoznali, da z nekaj spremembami lahko dosežete veliko prijetnejše odnose in spodbudno okolje, kar je ključno za odraščanje otrok v zdrave osebnosti.

- klepeti potekajo v prijetnem prostoru MCJ na Kejžarjevi 22,

- teme so predstavljene tudi s slikovnim gradivom,

- klepeti potekajo v obliki delavnic: rešujemo probleme, ki se pojavljajo pri vaši vzgoji otrok, starši lahko podelite svoje izkušnje…,

- če želite, po srečanjih ostanemo v stiku s pomočjo FB skupine ali elektronske pošte.

- za otroke od 2. do 10. leta starosti, ki jih boste starši pripeljali s seboj, bo potekalo varstvo oz animacija, potrebna bo predhodna prijava za animacijo na tel. 041 469 088 ali preko e-pošte svetovanje.vzgoja@gmail.com. Prijava bo potrebna do srede pred Klepetom. V kolikor ne bo prijav za varstvo, animacije oz varstva ne bo.

- OBVEZNA bo tudi prijava za prisotnost staršev, saj bomo zaradi trenutne situacije omejili število prisotnih. Prijava na tel. 041 469 088 ali preko e-pošte svetovanje.vzgoja@gmail.com. Prijava bo potrebna do srede pred Klepetom.

Srečevali se bomo ob 17,00 uri, vsak tretji ponedeljek v mesecu, od septembra 2020 do maja 2021, v decembru srečanje odpade. Če bodo starši na Klepetu predlagali drugo temo, bom temo srečanja spremenila.

KLEPET STARŠEV Z ZINKO RUČIGAJ

Starši, ki želite na Klepet pripeljati s seboj otroke stare od dveh do desetih let bomo poskrbeli za njihovo aktivno varstvo.

Za varstvo so potrebne prijave, do srede pred klepetom

z SMS-om na 041 469 088 ali

svetovanje.vzgoja@gmail.com

Vzgoja otrok je nekaj lepega, včasih pa je tudi težka

 Da boste večkrat spoznavali tisti lepi del vzgoje, vas vabim, da se pridružite delavnici o vzgoji otrok KLEPET STARŠEV Z ZINKO RUČIGAJ.

Delavnice potekajo vsak tretji ponedeljek v mesecu. Srečujemo se ob 17.00 v prostorih Mladinskega centra na Kejžarjevi 22, na Jesenicah. Delavnice so brezplačne. Poskrbimo tudi za aktivno varstvo otrok od drugega do desetega leta starosti. Za varstvo je potrebna predhodna prijava.

Septembra 2019 se nam lahko pridružite.

Vzgoja, s katero se boste seznanili, je vzpodbudna vzgoja otrok. Pri vzpodbudni vzgoji z vzpodbudo pomagamo k napredku, dejavnosti in samostojnosti. Vzgoja sloni na ljubezni, pohvali, vzpodbudi, zaupanju, iskanju dobrega v otroku in postavljanju meja.

Svetujem vam, da se nam pridružite na vseh srečanjih. Z obiskom srečanj preko celega šolskega leta boste lahko v vzgojo postopoma vnesli spremembe na celotnem področju vzgoje. Na ta način boste najbolj pripomogli k dobrim odnosom s svojimi otroki.

Na delavnicah bomo prepoznavali:

 Spoznavali bomo čustva otrok (jok, trma) in kako se je nanje najbolje odzvati.

 Kako pripomoremo k razvoju otrokove in lastne dobre samopodobe.

 Kako s postavljanjem meja otroke vodimo in usmerjamo na pozitiven način, s čimer pripomoremo, da odraščajo v zrele osebnosti.

 Kako ustvarimo dober obojestranski odnos.

 Kako otroke navajamo na samostojnost in otroci ob tem spoznavajo odgovornost.

Lahko pa se nam pridružite le takrat, ko bo tema za vas zanimiva in boste spremembe vnašali na teh področjih.

Klepeti staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok

Pri vzgoji otrok imamo več načinov. To pomeni, da lahko uporabimo različne pristope pri vzgoji. Lahko smo do otrok zahtevni, strogi in uporabljamo prepovedi, omejitve, kritiziranje, obsodbe, ustrahovanje, žaljenje in kazen.

Otroke lahko vzgajamo na popustljiv način. Takrat se otroci sami odločajo kaj želijo. Ni pravil in smernic.

Pri vzpodbudni vzgoji z vzpodbudo pomagamo k napredku, dejavnosti in samostojnosti. Vzgoja sloni na ljubezni, pohvali, vzpodbudi, zaupanju, iskanju dobrega v otroku in postavljanju meja. Vzgoja, s katero se boste seznanili je vzpodbudna vzgoja otrok.

Z obiskom srečanj preko celega šolskega leta boste lahko v vzgojo postopoma vnesli spremembe na celotnem področju vzgoje. Lahko pa se nam pridružite le takrat, ko bo tema za vas zanimiva in boste spremembe vnašali na teh področjih. Na Klepetih lahko svoja aktualna vprašanja zastavite Zinki Ručigaj, ki ima s področja vzgoje predšolskih otrok dolgoletne izkušnje. Skozi praktične primere, kako lahko medsebojno vplivajo dejanja staršev na obnašanje in na odzive vašega otroka boste spoznali, da z nekaj spremembami lahko dosežete veliko prijetnejše odnose in spodbudno okolje, kar je ključno za odraščanje otrok v zdrave osebnosti.

Po klepetih in srečanjih v tej pomladi

Na Jesenicah imam klepete s starši že nekaj let. Prostor, v katerem se srečujemo je v lasti Mladinskega centra Jesenice. Včasih so ti klepeti bolj, včasih pa manj obiskani. Ko sva se ob koncu slabše obiskanega leta pogovarjali z gospo, s katero sva sodelovali, ali bi še nadaljevali ali ne, sem ji takrat rekla: » Meni je pomemben vsak starš, ki mu pomagam, da ustvari z otroki boljši odnos, zato se splača srečanja pripravljati tudi za nekaj staršev.«

Takrat sem imela v mislih naslednjo zgodbo:

 

Nekega dne sem se sprehajal po obali, kot to počnem ponavadi. Mojo pozornost je pritegnil majhen deček, ki je zavzeto nekaj iskal po pesku in tekal sem ter tja po obali. Začel sem opazovati, kaj počne. Deček se ni pustil motiti. Kar naprej se je sklanjal, nekaj pobiral s tal, nato stekel do vode in stvar, ki jo je držal v roki, zalučal z vso svojo močjo čim dlje v morje. Ko sem že nekaj minut opazoval ta spektakel, sem le stopil do njega in ga vprašal, kaj počne.

Ves zadihan je zavzdihnil: "Valovi so tako močni, da odplavijo morske zvezde iz morja. Te se nato v pesku in soncu posušijo. Če bi jih pustil tukaj, bi umrle. Zato jih pobiram in mečem nazaj v morje, kjer so varne pred sončnimi žarki."

Za nekaj trenutkov sem utihnil in premišljeval o dečkovem odgovoru. 
Nato sem mu z vso svojo nežnostjo rekel: "Ljubi deček, tukaj je obala dolga več tisoč milj in v vodi je na tisoče morskih zvezd. Tudi če bi cele dneve metal zvezde v morje, ne bi nikoli rešil vseh. Na tisoče jih bo ostalo na obali in se posušilo. Delež teh, ki jih boš rešil, pa bo tako majhen, da se niti ne splača."

V tem trenutku se je deček ponovno sklonil in pobral morsko zvezdo, ki mu je ležala pod nogami. Kljub vidni utrujenosti jo je z vso svojo močjo zalučal v morje. Nato se je zazrl v moje oči in rekel: "Splačalo se je za to zvezdo."

- najdeno na spletu

Osebno srečanje

Svetovanje po osebnem srečanju. Če se želi vaša družina osebno srečati z menoj, se lahko dogovorimo. To mi sporočite preko KONTAKTA ali e-pošte: otrosko.srce.je.zaklad@gmail.com 

Predavanja za vrtce, namenjena staršem in vzgojnemu osebju.

Za vrtce

Predavanja so namenjena staršem in tudi vzgojnemu osebju. 

Pri posredovanju vsebin bom uporabila konkretne primere, ki sem jih doživela. Predavanje bom izvedla glede na dogovor s PowerPoint tehniko preko projektorja ali brez. Del srečanja bo oblika predavanja, drugi del pa se bomo posvetili situacijam, ki jih bodo posredovali starši in vzgojitelji in iskali rešitve zanje.

TRAJANJE SREČANJ: Od ure in pol do dveh ur, odvisno od sodelovanja udeležencev. 

TEME SREČANJ:

Vzpodbudna vzgoja otrok

Kaj je vzpodbudna vzgoja, zakaj odsvetujem strogo in popustljivo vzgojo. Kakšne so razlike in v kakšno osebnost otrok odraste pri posamezni vzgoji. Kako pri vzpodbudni vzgoji uporabljamo pohvalo, vzpodbudo in iskanje dobrega v otroku ter postavljamo meje, da otrok odraste v zdravo osebnost. Čemu se moramo izogibati, da otrok ne zraste v sebično osebnost.  

Jok, trma in čustva otrok

Predstavila bom, kaj pomenijo čustva in kako otrokom omogočimo, da jih doživljajo in nadzorujejo. Še vedno se pogosto dogaja, da starši vsak jok sprejemajo, kot otrokovo izsiljevanje. Starše bom seznanila, kako prepoznamo in razlikujemo čustveni jok in trmo, ter kako se najbolje odzovemo.  

Postavljanje meja

Spregovorili bomo, zakaj, kdaj in kako postavljamo meje. Spoznavali bomo razliko med postavljanjem meja in prepovedjo. Zakaj s kritiziranjem otrok ne dosežemo tega, kar želimo? Kako meje postavljamo na način, da otrokom sporočimo, kaj jim dovolimo. S prepovedjo otrokom sporočamo česa jim ne dovolimo, vendar otroci še vedno ne vedo, kaj jim dovolimo. 

Samostojnost

Vsi se zavedamo, da je pomembno, da odrastemo v samostojne osebnosti. Pogosto pa se starši ne zavedajo tega, kako pomembno je, da so že otroci samostojni. Otroci ob odraščanju v samostojne osebnosti sporočajo: »Pomagaj mi, da naredim sam!« Spregovorili bomo, kako vzgajati otroke v samostojnost, na kakšen način preprečimo razvajenost otrok. spregovorila bom tudi o odgovornosti otrok.

Zmorem sam

Spregovorila bom, kako otroci spoznavajo, kaj zmorejo sami. Spregovorila bom o pomenu vzgleda, o vztrajnosti, o pomenu samostojnosti, ki se kaže kasneje na šolskem področju in v odraslem obdobju. Kako je za otroke pomembna igra, gibanje, pomen odnosov in odgovornosti do sebe, ljudi, narave. 

Samopodoba

Spregovorila bom o tem, kako se razvija človekova samopodoba, kdo pripomore k razvoju samopodobe. Spoznali bomo posledice dobre in slabe samopodobe. 

Prvič v vrtec

Za otroke je zelo pomembno, na kakšen način vstopajo v vrtec, kako poteka odhajanje otrok od staršev v novo neznano sredino. Kako jim omogočimo, da je ta odhod čim manj stresen za otroke in kako lahko staršem omogočimo, da sprejmejo vrtec.

Mediji - povezave

https://www.zurnal24.si/zdravje/otrok/triki-za-starse-kako-otroka-motivirati-k-pospravljanju-sobe-306790

 

https://www.zurnal24.si/zdravje/otrok/prva-ljubezen-naj-se-vam-otrok-zaupa-306791

 

https://www.mojaobcina.si/menges/novice/solstvo/vsezivljenjsko-ucenje/predavanje-kako-vzpostaviti-dober-odnos-s-svojim-otrokom-najstnikom-mladostnikom.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=vK-BFQgR05U

 

https://zastarse.si/vzgoja/kaj-je-vzgoja-otrok/

 

https://sobotainfo.com/novica/kultura/zinka-rucigaj-vzgoja-otrok-ni-na-recept/11227